Geen producten (0)
Geen producten (0)

Suzuki T500

€ 0,00
Omschrijving

Suzuki T500

 

Mooie goed lopende 2T suzuki T500

Bouwjaar 1975

Nederlands kenteken met export papieren

 

Nice well running 2T suzuki T500

Year of construction 1975

Dutch registration with export papers

Alle motoren uit de T-serie gebruikten luchtgekoelde tweetakt-, tweecilindermotoren met zuigerpoorten. Smering werd geleverd via premix of automatische olie-injectie, afhankelijk van het jaar en model. Alle modellen tot en met het modeljaar 1965 waren van het premix-type, terwijl alle modellen vanaf 1966 automatische olie-injectie gebruikten. Modellen van 250 cc en hoger waren tot 1975 uitgerust met grote trommelremmen met dubbele remschoenen, toen de voorremmen met schijfremmen werden geïntroduceerd. Modellen onder de 250 cc hadden enkele toonaangevende remschoenen. De meeste modellen hadden een zesversnellingsbak, waardoor de fabriekstuner het motortoerental kon verhogen met als gevolg een verkleining van de vermogensband.

In de jaren zestig liet Suzuki zien dat het serieus was om in de voorhoede van de motorfietsindustrie te blijven. In de herfst van 1965 introduceerden ze de T20 Hustler twin (ook bekend als X6 of Super Six) als een model uit 1966 met een cilinderinhoud van 250 cc, automatische olie-injectie en 's werelds eerste zesversnellingsbak in een productiemotorfiets.[1]

In het najaar van 1967, voortbouwend op hun succes met de T20, introduceerde Suzuki de T500/5 (Cobra in de VS/Canada markten en Titan elders) als een model uit 1968.[2] Dit was een 500 cc tweecilinder luchtgekoelde fiets met een vijfversnellingsbak. Hij kon meer dan 160 km/u halen, was duurzaam en kon redelijk goed worden gereden, vooral op snelwegen en in scherpe bochten, en werd tot het einde van het modeljaar 1977 met tienduizenden geproduceerd. De modelnaam "Cobra" werd aan het einde van het eerste productiejaar geschrapt, blijkbaar nadat Suzuki een brief had ontvangen van de juridische afdeling van de Ford Motor Company. Ford had destijds een overeenkomst om de Shelby Mustang "Cobra" auto op de markt te brengen, dus namen ze aanstoot aan Suzuki's gebruik van de naam. Vanaf die tijd stond de T500 tot het modeljaar 1976 in alle markten bekend als de "Titan".

In 1976 kreeg de Titan een facelift en kreeg hij een voorrem met enkele schijf. De naam "Titan" werd geschrapt en de aanduiding werd simpelweg GT500 voor zowel de modeljaren 1976 als 1977. Aan het einde van het modeljaar 1977 werd de 500 uit Suzuki's modellijn geschrapt na een productierun van tien modeljaren en meer dan 100.000 geproduceerde exemplaren. In Australazië ontwikkelde de T350 Rebel een legendarische status na de overwinning van racer Joe Eastmure op veel grotere supermotoren in zowel de 1972 als 1973 6-uursrace in Amaroo, Australië. Hoewel slechts 315 cc en met trommelremmen, was de fiets in staat om racefietsen met tweemaal het motorvermogen te overtreffen dankzij het snelle maar stabiele rijgedrag van de fiets, met name de bodemvrijheid. De T125 was een populaire, goedkope en robuuste forens in Nieuw-Zeeland. Tijdens de olieschok en recessie van 1971 werden grote aantallen Wolf-modellen op de Japanse thuismarkt geïmporteerd in Nieuw-Zeeland en waren ze te laag geprijsd voor het normale exportmodel. De belangrijkste verschillen waren een minder goed afgewerkte benzinetank met een smalle opstaande naad langs de middenbovenkant en een zwart geverfde uitlaat in plaats van volledig chroom. De meeste geïmporteerde waren de high-pipe street scrambler-stijl. Er werd ook een T90-model geïmporteerd. Het had geen toerenteller. In tegenstelling tot de 250, 350 en 500 modellen hadden de 125 en 90 gietijzeren vaten met aluminium koppen die ver naar voren in de slipstream waren gedraaid om de motortemperatuur te verlagen.

Alle motoren hadden twee parallelle cilinders met luchtkoeling.

T90 Wolf
T125 Stinger (of Flying Leopard/Wolf op de Japanse thuismarkt)
T200 Invader (ook bekend als de X5 op de Noord-Amerikaanse markt)
T10 (geen handelsnaam bekend; 250 cc-motor met premix-oliesysteem)
T20 "Super Six" Hustler (ook bekend als de X6 in de Noord-Amerikaanse markt; opvolger van de T10)
T250 Hustler (opvolger van de T20 vanaf het modeljaar 1969)
T305 Raider (slechts ongeveer een jaar geproduceerd ca. 1968)
T350 Rebel (uitgroei van de T250; werkelijke cilinderinhoud was 315 cc)
T500 Titaan[4]
Suzuki produceerde ook enkele van deze modellen in een "high pipe" of "street scrambler" versie. Deze modellen werden soms voorafgegaan door "TC". Specifieke TC-modellen inbegrepen:

TC200 (op de markt gebracht als "Stingray" in Noord-Amerika)
TC250 (twee versies beschikbaar; één op basis van de T20 en één op basis van de T250)
TC305 (op de markt gebracht als "Laredo" in Noord-Amerika)
De hierboven genoemde TC-modellen hadden niets gemeen met de latere offroad-modellen die Suzuki onder dezelfde (TC) modelaanduiding bouwde. Die latere fietsen waren allemaal eencilindermachines met transmissies met een dubbel bereik en goede offroad-banden van het knobbelige type. De T125 werd geproduceerd in zowel hoge als lage pijpen - beide met hetzelfde modelnummer T125.

All T-series engines used air-cooled, two-stroke, two-cylinder engines with piston ports. Lubrication was provided via premix or automatic oil injection, depending on the year and model. All models up to and including the 1965 model year were of the premix type, while all models from 1966 onwards used automatic oil injection. Models 250cc and above were equipped with double-shoe large drum brakes until 1975, when the front disc brakes were introduced. Models under 250cc had some class leading brake shoes. Most models had a six-speed manual transmission, which allowed the factory tuner to increase the engine speed, resulting in a reduction in the power band.

In the 1960s, Suzuki showed that it was serious about staying at the forefront of the motorcycle industry. In the fall of 1965, they introduced the T20 Hustler twin (also known as X6 or Super Six) as a 1966 model with a 250cc displacement, automatic oil injection, and the world's first six-speed manual transmission in a production motorcycle.[1]

In late 1967, building on their success with the T20, Suzuki introduced the T500/5 (Cobra in the US/Canada markets and Titan elsewhere) as a 1968 model.[2] This was a 500 cc two-cylinder air-cooled bicycle with a five-speed gearbox. It could go over 160 km/h, was durable and could be driven reasonably well, especially on highways and on tight bends, and was produced in the tens of thousands until the end of the 1977 model year. The "Cobra" model name was dropped at the end of the first year of production, apparently after Suzuki received a letter from the Ford Motor Company legal department. Ford had an agreement at the time to market the Shelby Mustang "Cobra" car, so they took offense at Suzuki's use of the name. From then on, the T500 was known in all markets as the "Titan" until the 1976 model year.

In 1976, the Titan received a facelift and received a single-disc front brake. The "Titan" name was dropped and the designation became simply GT500 for both the 1976 and 1977 model years. At the end of the 1977 model year, the 500 was dropped from Suzuki's model line after a production run of ten model years and over 100,000 units produced. In Australasia, the T350 Rebel developed legendary status following racer Joe Eastmure's victory over much larger superbikes in both the 1972 and 1973 6 Hour Race at Amaroo, Australia. Although only 315cc and with drum brakes, the bike was able to outperform road bikes with twice the engine power thanks to the bike's fast but stable handling, especially ground clearance. The T125 was a popular, inexpensive and rugged commuter in New Zealand. During the oil shock and recession of 1971, large numbers of Wolf models in the Japanese home market were imported to New Zealand and were priced too low for the normal export model. The main differences were a less well-finished fuel tank with a narrow standing seam along the top center and a black-painted exhaust instead of all-chrome. Most imported were the high-pipe street scrambler style. A T90 model was also imported. It had no tachometer. Unlike the 250, 350 and 500 models, the 125 and 90 had cast iron barrels with aluminum heads that were rotated far forward in the slipstream to lower engine temperature.

All engines had two parallel cylinders with air cooling.

T90 Wolf
T125 Stinger (or Flying Leopard/Wolf on the Japanese home market)
T200 Invader (aka the X5 in the North American market)
T10 (trade name unknown; 250 cc engine with premix oil system)
T20 "Super Six" Hustler (aka the X6 in the North American market; successor to the T10)
T250 Hustler (successor to the T20 from the 1969 model year)
T305 Raider (only produced about a year ca. 1968)
T350 Rebel (outgrowth of the T250; actual displacement was 315 cc)
T500 Titanium[4]
Suzuki also produced some of these models in a "high pipe" or "street scrambler" version. These models were sometimes prefixed with "TC". Specific TC models included:

TC200 (marketed as "Stingray" in North America)
TC250 (two versions available; one based on the T20 and one based on the T250)
TC305 (marketed as "Laredo" in North America)
The TC models mentioned above had nothing in common with the later off-road models that Suzuki built under the same (TC) model designation. Those later bikes were all single-cylinder machines with dual-range transmissions and good knobby-type off-road tires. The T125 was produced in both high and low pipes - both with the same model number T125.

Ook interessant

€ 0,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.