Geen producten (0)
Geen producten (0)

Kawasaki Z500

€ 0,00
Omschrijving

Kawasaki Z500

 

Deze kawasaki werd verkocht samen met een donormotor

Dansen, maar niet met de bruid

In Nederland, het land met kilometers lange autowegen waarop zonder snelkheidsbeperkingen gereden mocht worden… Nou ja: in de jaren zeventig was in de Nederlandse motorwereld de trend ‘Een zware is je ware’ bedacht. Dat was dan allemaal wel mooi en aardig, maar de toppers van de grote fabrikanten waren voor de meeste motorrijders onbetaalbaar. De toppers van de kleine fabrikanten? Dat waren de machines waarover alleen op zon- en feestdagen gedroomd mocht worden.

Minder vermogen, meer succes

Kawasaki bedacht dat een lichtere uitvoering van de Z900 en 1000’s niet alleen een aardig volumemodel zou zijn, maar dat zo’n lichtere viercilinder in een goed sturend en remmend rijwielgedeelte ook wel eens een fiets zou kunnen zijn waarmee veel Europese motorrijders gelukkig konden worden.

De Kawasaki Z500 was hoogst dynamisch, maar beschaafd, uitgebalanceerd fraai van proporties en betrouwbaar. Het rijwielgedeelte, de vering en demping waren prima afgestemd op het vermogen en een stevig praktisch gebruik. De krap gespatieerde, strak schakelende zesversnellingsbak en een puik stel remmen maakten het rijden op de halve liter Kawa tot een feest.

Feitelijk was de nieuwe 500 cc vierpitter met zijn dubbele bovenliggende nokkenassen een best duur ding om te maken. Maar aan het eind van de jaren zeventig groeiden de bomen in motorland tot in de hemel. Motorrijden was ontdekt en geaccepteerd als hobby waar ook niet sociale randfiguren van konden genieten. De markt was er en die markt stimuleerde de Japanse aanbieders om dapper tegen elkaar op te bieden om de gunsten van de kopers.

Er was vol op concurrentie

De nieuwe Kawa moest het opnemen tegen Honda’s CX 500 en Suzuki’s ook verbluffend goede GS550. Maar zelfs de Europese merken weerden zich toen nog in een achterhoedegevecht binnen de halveliterklasse: Benelli‘s 500 LS, de legendarisch slechte Ducati 500 S Desmo, de Laverda 500 en Moto Guzzi V50 zijn nooit erg succesvol geweest, maar ze waren er wel. Voor Kawasaki lag de lat dus hoog, en de Japanners hadden dat goed ingeschat.

De Kawasaki Z500 deed goede dingen voor de cashflow van Kawasaki.

Daarna werd het model snel door de tijd achterhaald en tot voor kort kon je een redelijke Kawasaki Z500 kopen voor een paar honderd euro en voor honderd euro meer had je een topper.

Dat gold ook voor middenklassers als de CX500 en de kleine viercilinder Suzuki’s.

Die tijd is razendsnel voorbij aan het gaan. De Kawasaki Z500’s zijn ontdekt. En er worden er veel verprutst tot scrambler. Met zo’n obligate bruine loempia als buddyzit. Dus aan u de keuze: Koop eerst onmiddellijk een nette Kawasaki Z500 voor het te laat is en lees dan alles over uw nieuwe trots in het juninummer van AMK, of doe eerst gewoon rustig dat juni nummer en ga dan op Kawasaki Z500 jacht. Probeer wel een zo origineel mogelijk exemplaar te scoren. Want nieuwe onderdelen zij ook voor de lichtere oude Jappanners niet altijd even makkelijk te vinden en zeker niet goedkoop.

 

Dancing, but not with the bride
In the Netherlands, the country with kilometers of highways that could be driven without speed limits… Well, in the seventies the trend 'A heavy one is your ware' was conceived in the Dutch motorcycle world. That was all nice and nice, but the toppers of the major manufacturers were unaffordable for most motorcyclists. The toppers of the small manufacturers? Those were the machines that could only be dreamed of on Sundays and holidays.

Less power, more success
Kawasaki thought that a lighter version of the Z900 and 1000s would not only be a nice volume model, but that such a lighter four-cylinder in a good steering and braking chassis could also be a bike that could make many European motorcyclists happy.


 

That is why we have the story about Kawasaki Z 500 in the June issue of Auto Motor Klassiek.
The Kawasaki Z500 was highly dynamic, but civilized, well-balanced, well-proportioned and reliable. The bicycle part, the suspension and damping were well matched to the power and a solid practical use. The tightly spaced, tight-shifting six-speed gearbox and a great set of brakes made driving the half-litre Kawa a joy.

In fact, the new 500 cc four-cylinder engine with its double overhead camshafts was quite an expensive thing to make. But in the late 1970s, the trees in motor land grew to heaven. Motorcycling was discovered and accepted as a hobby that even non-social fringe figures could enjoy. The market was there and it stimulated the Japanese suppliers to bid bravely against each other for the favors of the buyers.

There was full of competition
The new Kawa was up against Honda's CX 500 and Suzuki's also astonishingly good GS550. But even the European brands were still fighting a rearguard action in the half-litre class: Benelli's 500 LS, the legendary Ducati 500 S Desmo, the Laverda 500 and Moto Guzzi V50 were never very successful, but they were there. So for Kawasaki, the bar was set high, and the Japanese had estimated that correctly.

The Kawasaki Z500 did good things for Kawasaki's cash flow.
After that, the model was quickly outdated by time and until recently you could buy a reasonable Kawasaki Z500 for a few hundred euros and for a hundred euros more you had a topper.

This also applied to mid-sized cars such as the CX500 and the small four-cylinder Suzukis.
That time is passing quickly. The Kawasaki Z500s have been discovered. And a lot of them get screwed up to scrambler. With such an obligatory brown spring roll as a buddy seat. So the choice is yours: Buy a neat Kawasaki Z500 right away before it's too late and then read all about your newfound pride in the June issue of AMK, or just take it easy on that June issue and then go on a Kawasaki Z500 hunt. Try to score as original as possible. Because new parts are also not always easy to find for the lighter old Japanese and certainly not cheap.

Ook interessant

€ 0,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.