Geen producten (0)
Geen producten (0)

Suzuki GS1000

€ 0,00
Omschrijving

Suzuki GS1000

 

Het nieuwe motorrijden begon met de Honda CB750F. Daar hadden ze bij Kawasaki de dampen over in. Want bij Kawa hadden ze ook gedacht de wereld te verrassen met zoiets moois. Die gedroomde Kawa Z750 was een modernere, betere machine. Maar bij Kawasaki bedachten ze iets om hem niet alleen ‘de tweede 750 cc viercilinder’ te laten zijn. Ze haalden de boor door de cilinders en hun topper groeide naar 900 cc. Viercilinder lijnmotoren waren de trend geworden. Zelfs in zo’n mate dat de laatste kopers van de resten van de Europese motorfietswereld smalend spraken over de UJM’s. De universele Japanse motorfietsen.

Suzuki wilde ook wel eens wat verdienen

Suzuki wilde ook meedoen in die eredivisie. Nadat Suzuki bijna bankroet was gegaan aan het Wankel-avontuur besloten de Japanners op veilig te spelen. Ze gingen ook gewoon, net als de concurrentie, vier in lijn motoren maken, UJM’s. Maar met de GS lijn deden ze dat heel goed, want ze hadden de voorbeelden bij de hand.

 

Suzuki´s GS750 was al beter dan de Honda CB750

Met de GS750 had Suzuki bewezen goed sturende, snelle betrouwbare motorfietsen te maken. En de Suzuki GS1000 profiteerde weer van de ervaringen die waren opgedaan met de 750 cc viercilinder. De Suzuki GS1000 was de best sturende ‘1000’ uit zijn tijd het het motorblok had zoveel reserves dat tuners als ‘Pops’ Yoshimura er heel mooie dingen mee konden doen. In de Amerikaanse ‘Pro Stock’ klasse leverden de getunede blokken tot 300+ pk bij 14.000 tpm.

Mondiaal werd de Suzuki GS1000 dus als de beste Japanse viercilinder tot die tijd gezien. Maar er waren al zoveel dikke Japanse viercilinders dat hij verkooptechnisch niet knalde vanwege zijn exclusiviteit.

Ga voor origineel

De Suzuki GS1000’s werden, naar gelang van de wensen van die tijd en de smaak van hun eigenaars, aangepast volgens het vertrouwde recept. Sportief met een ‘hangorenstuurtje’ plus een 4 in 1, of toeristisch met kuip en koffers. Op dit moment is het nog zo dat het beter is om voor de top en originaliteit te gaan. Voor een zo perfect mogelijk exemplaar te kiezen. Aan de onderkant van de markt, waar de prijzen laag zijn, wordt stevig geknaagd door vrije denkers die zo’n Suzuki zien als basis voor een caféracer (of – hoe komen ze op het idee – voor een scrambler of een bratstyle bobber).

De stand van zaken

Een goed onderhouden Suzuki GS1000 met een ton op de klok kan een prima aankoop zijn. Maar evenzogoed vind je nog exemplaren onder de 1.500 euro die een goed uitgangspunt voor een project, of geschikt als alledagsklassieker zijn. Op motorsloperijen zijn nog aardig wat onderdelen te vinden. Maar bedenk dat kleur en chroomdelen schaars zijn. Aanbieders zoals CMSNL.com kunnen nog wel de mooiste glimmertjes leveren. Maar daarmee wordt de aanschafprijs van een uitdagend project al snel verveelvoudigd.

 

The new motorcycling started with the Honda CB750F. They had the fumes about that at Kawasaki. Because at Kawa they also thought they would surprise the world with something so beautiful. That dreamed-up Kawa Z750 was a more modern, better machine. But at Kawasaki, they came up with something to make it not just "the second 750cc four-cylinder." They put the drill through the cylinders and their topper grew to 900 cc. Four-cylinder inline engines had become the trend. Even to such an extent that the last buyers of the remnants of the European motorcycle world spoke scornfully of the UJMs. The universal Japanese motorcycles.

Suzuki also wanted to earn something
Suzuki also wanted to participate in that premier league. After Suzuki nearly went bankrupt on the Wankel adventure, the Japanese decided to play it safe. They also just started making four in-line engines, UJMs, just like the competition. But with the GS line, they did that very well, because they had the samples to hand.


 

Suzuki's GS750 was already better than the Honda CB750
With the GS750, Suzuki had proven to make good handling, fast reliable motorcycles. And the Suzuki GS1000 again benefited from the experience gained with the 750 cc four-cylinder. The Suzuki GS1000 was the best handling '1000' of its time and the engine had so many reserves that tuners like 'Pops' Yoshimura could do very nice things with it. In the American 'Pro Stock' class, the tuned blocks delivered up to 300+ horsepower at 14,000 rpm.

Globally, the Suzuki GS1000 was therefore seen as the best Japanese four-cylinder until that time. But there were already so many thick Japanese four-cylinders that he was not sold technically because of its exclusivity.

Go for original
The Suzuki GS1000s were adapted according to the familiar recipe according to the wishes of the time and the taste of their owners. Sporty with a 'hangor steering wheel' plus a 4 in 1, or touristy with cockpit and suitcases. At the moment it is still the case that it is better to go for the top and originality. To choose the most perfect copy possible. The low end of the market, where prices are low, is heavily gnawed by free thinkers who see such a Suzuki as the basis for a cafe racer (or – how did they get the idea – for a scrambler or a bratstyle bobber).

The state of affairs
A well-maintained Suzuki GS1000 with a ton on the clock can be a great purchase. But you can still find copies under 1,500 euros that are a good starting point for a project, or suitable as an everyday classic. You can still find quite a few parts at motorcycle junkyards. But remember that color and chrome parts are scarce. Providers such as CMSNL.com can still deliver the most beautiful frosting. But this quickly multiplies the purchase price of a challenging project.

Ook interessant

€ 0,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.