Geen producten (0)
Geen producten (0)
1 2
 

Jawa 350

€ 0,00
Omschrijving

Jawa 350

 

JAWA (Tsjechische uitspraak: Java,  is een fabrikant van motorfietsen en bromfietsen, opgericht in Praag, Tsjecho-Slowakije in 1929 door František Janeček, die de motorfietsafdeling van Wanderer kocht. De naam JAWA werd tot stand gebracht door de eerste letters van Janeček en Wanderer samen te voegen. in de jaren 50 was JAWA een van de topfabrikanten van motorfietsen en exporteerde het model 350 naar meer dan 120 landen. Het bekendste model was de 350 Pérák en in de jaren 70 de Californische 350. Het verscheen in typische zwarte en rode kleuren van Californië tot New Zeeland Na 1990 was er een aanzienlijk productieverlies. In 1997 werd een opvolger opgericht in Týnec nad Sázavou, die de naam voortzette als JAWA Moto.

JAWA-motorfietsen kregen in december 2018 een wederopstanding in India door Classic Legends, dat eigendom is van Mahindra, via een licentieovereenkomst met de JAWA Moto.

Herkomst - 1929

František Janeček startte het bedrijf nadat ze in de wapenindustrie had gewerkt. Hoewel hij geen ervaring had met motorfietsen, was hij bekend met productietechnieken. Janeček koos tussen de Oostenrijkse dubbelzuiger tweetaktmotor van Puch, de Berlijnse tweetakt van Schliha en de nieuwe Wanderer 500 cc. Janeček koos de Zwerver. Vanwege de ineenstorting van de Duitse auto-industrie had Wanderer de productie stopgezet en kon hij niet concurreren met BMW. Het eerste model werd geïntroduceerd op 23 oktober 1929. Dit was een 500 cc viertaktmotor met een vermogen van 12 kW (18 pk) en een brandstofverbruik van 6 L/100 km. Hoewel deze motorfiets de eerste jaren (en verschillende constructieve reparaties) hoog geprijsd was, was hij succesvol en werd hij als betrouwbaar beschouwd.

jaren '30

Door de economische recessie van begin jaren dertig was er behoefte aan een goedkopere en eenvoudigere motorfiets. Het jaar 1932 markeerde de introductie van JAWA 175, met zijn 3,6 kW motor. Deze lichte machine (70 kg) kon snelheden tot 80 km/u halen en een brandstofverbruik van 3,5 l/100 km. Het eerste productiejaar was meteen een succes, er werden meer dan 3000 van de JAWA 175 verkocht, bijna drie keer het aantal van het 500 cc-model gedurende drie jaar productie. De productie van dit model eindigde in 1946. In 1938 bood JAWA als eerste testritten aan tijdens tentoonstellingen. Deze testmotor was een custom JAWA 175 uitgerust met een dubbel stuur, een tweede paar achterin voor de instructeur. In de loop der jaren zijn er 27.535 exemplaren van de JAWA 175 gebouwd.

jaren 40

De oprichter van het bedrijf František Janeček stierf. De naoorlogse productie van JAWA 250/350 motorfietsen werd hervat en de productie van de JAWA 350 Ogar motorfiets begon.

jaren vijftig

Motorfietsen die in de jaren vijftig werden geproduceerd, zijn onder meer de 250, 350/353-Kývačka en 350/354-Kývačka, 500 OHC en de 50 Pionýr- en Jawetta-bromfietsen. Een krachtige tweetaktmotor bekend als de JAWA 250/350 met de compacte motor, achtervering en vele andere innovaties werd geëxporteerd naar meer dan 120 landen. Het was een van de meest succesvolle modellen van JAWA.

jaren 60

Begin jaren 60 vond Jawa de eerste automatische koppeling voor motorfietsen uit. De centrifugaalkoppeling is ontworpen voor Jawa 250/559 en 350/360. Omdat de koppeling wereldwijd is gepatenteerd door Jawa en is gekopieerd in de Honda 50 Cub-motorfiets, moest Honda zich terugtrekken, een boete betalen en een licentievergoeding betalen voor elke verkochte motorfiets.[6]

1962 Fusie met ESO in productie van JAWA speedway-motorfietsen
1963, Sluiting van de JAWA-fabriek in Praag – Pankrác
1964 Start van de productie in de nieuwe fabriek in Týnec nad Sázavou
1964, productie van de miljoenste motorfiets van het merk JAWA
1965, Start van de productie van JAWA 350 Automatic motorfietsen
1966, Start van de productie van JAWA 350 Californian (type 363) motorfietsen
1967 Start productie van JAWA 90 (cross, trail, roadster)
1967, Start productie JAWA 50 Mustang (type 23)
jaren 70
1970, Start van de productie van JAWA 250/350 "motorfietsen"
1972, jawa 250cc op de markt (Indiaas)
1970, Start van de productie van JAWA 350 Bizon-motorfietsen
1974, Start van de productie van JAWA 350 (type 634) motorfietsen
1976, productie van twee miljoenste motorfiets van het merk JAWA
jaren 80
1984, Start van de productie van JAWA 350 (type 638) motorfietsen
1987, productie van drie miljoenste motorfiets van het merk JAWA
jaren 90
1991, Start van de productie van JAWA 350 (type 640) motorfietsen
1994, Start van de productie van JAWA 250 (type 593) motorfietsen
1994, Start van de productie van JAWA 50 (type 585, 586) motorfietsen
1997, Oprichting van het bedrijf JAWA Moto spol. sr. O.
1998, Start van de productie van JAWA 125 Travel-motorfietsen
1998, Toetreding tot MOTOUNION, overname van de productie van fiets MUC 125 Dandy
1998, Start van de productie van JAWA 125 Dandy-motorfietsen
1999, Start van de productie van JAWA 100 (type 587) motorfietsen
jaren 2000
2004, Start van de productie van JAWA 650 (type 836) en JAWA 650 Classic motorfietsen
2005, Start van de productie van JAWA 650 Style motorfietsen
2006, Start van de productie van JAWA 650 Dakar-motorfietsen
2008, Start van de productie van JAWA 250 Travel-motorfietsen
jaren 2010
2011, Start productie van JAWA 660 Sportard motorfietsen (opvolger van 650 Dakar)
2013, Start van de productie 

een van JAWA 350/634 Retro motorfietsen
2017, Start van de productie van Jawa 350 OHC en JAWA 660 Vintage
Ontwikkeling van JAWA 1000/1200 motorfietsen
Andere activiteiten
JAWA auto's

In 1934 introduceerde Jawa zijn eerste auto, de Jawa 700, gebaseerd op de DKW F2. In totaal werden 1.002 voertuigen geproduceerd. De speciale sportwagen Jawa 750 werd slechts in zes stukken gebouwd voor de 1000 mijl lange Tsjechoslowaakse race in 1933-35. Het is een legende in de geschiedenis van de binnenlandse autosport. In 1937 werd de aangepaste Jawa 600 Minor geïntroduceerd, die de JAWA 700 verving. De productie ging in beperkte aantallen door tijdens de Tweede Wereldoorlog en sommige werden in de naoorlogse periode geassembleerd. Er werden meer dan 14.000 voertuigen geproduceerd en meer dan de helft werd geëxporteerd naar het buitenland. De opvolger was de Aero Minor; het werd echter vervaardigd door Aero en niet door Jawa, van 1946 tot 1952.

 

JAWA (Czech pronunciation: Java,  is a motorcycle and moped manufacturer founded in PragueCzechoslovakia in 1929 by František Janeček, who bought the motorcycle division of Wanderer. The name JAWA was established by concatenating the first letters of Janeček and Wanderer. In the past, especially in the 1950s, JAWA was one of the top motorcycle manufacturers and exported its 350 model into over 120 countries. The best known model was the 350 Pérák and in the 1970s the 350 Californian. It appeared in typical black and red coloring from California to New Zealand After 1990 a significant loss of production occurred. A successor company was formed in 1997 in Týnec nad Sázavou, continuing the name as JAWA Moto.

JAWA motorcycles got a resurrection in India in December 2018, by Classic Legends, which is owned by Mahindra, through a licensing deal with the JAWA Moto.

 

Origin - 1929

František Janeček started the company after working in the armament industry. Although he did not have experience with motorcycles, he was familiar with production techniques. Janeček chose between the Austrian double piston two-stroke motor of Puch, the Berlin two-stroke of Schliha, and the new Wanderer 500 cc. Janeček chose the Wanderer. Because of the collapse of the German motor industry, Wanderer had stopped production, being unable to compete with BMW. The first model was introduced on October 23, 1929. This was a 500 cc four-cycle engine with 12 kW of power (18 hp) and fuel consumption of 6 L/100 km. Although priced highly, through the first years (and several constructional fixes), this motorcycle was successful and was considered reliable.

1930s

Due to the economic recession of the early 1930s, a cheaper and simpler motorcycle was needed. The year 1932 marked the introduction of JAWA 175, with its 3.6-kW engine. This light (70 kg) machine was capable of speeds up to 80 km/h and fuel consumption of 3.5 L/100 km. The first year of production was an immediate success, selling over 3000 of the JAWA 175, almost three times the number of the 500-cc model over three years of production. The production of this model ended in 1946. In 1938, JAWA was the first to offer test rides during exhibition shows. This test motorcycle was a custom JAWA 175 equipped with dual handlebars, a second pair in the back for the instructor. Over the years, 27,535 units of the JAWA 175 were built.

1940s

The company founder František Janeček died. Postwar production of JAWA 250/350 motorcycles restarted, and production of the JAWA 350 Ogar motorcycle began.

1950s

Motorcycles produced in the 1950s include the 250, 350/353-Kývačka, and 350/354-Kývačka, 500 OHC and the 50 Pionýr and Jawetta mopeds. A powerful two-stroke motorcycle known as the JAWA 250/350 with the compact engine, rear suspension and many other innovations was exported to more than 120 countries. It was one of the most successful models of JAWA.

1960s

In the early 1960s, Jawa invented the first automatic clutch for motorcycles. The centrifugal clutch was designed for Jawa 250/559 and 350/360. Because the clutch has been patented worldwide by Jawa and it was copied in the Honda 50 Cub motorcycle, Honda had to retreat, pay a fine, and pay a license fee for each motorcycle sold.[6]

 • 1962, Amalgamation with ESO in production of JAWA speedway motorcycles
 • 1963, Closure of JAWA plant in Prague – Pankrác
 • 1964, Start of production in new plant at Týnec nad Sázavou
 • 1964, Production of millionth JAWA brand motorcycle
 • 1965, Start of production of JAWA 350 Automatic motorcycles
 • 1966, Start of production of JAWA 350 Californian (type 363) motorcycles
 • 1967, Start of production of JAWA 90 (cross, trail, roadster)
 • 1967, Start of production of JAWA 50 Mustang (type 23)

1970s

 • 1970, Start of production of JAWA 250/350 ÚŘ motorcycles
 • 1972, jawa 250cc in market (Indian)
 • 1970, Start of production of JAWA 350 Bizon motorcycles
 • 1974, Start of production of JAWA 350 (type 634) motorcycles
 • 1976, Production of two millionth JAWA brand motorcycle

1980s

 • 1984, Start of production of JAWA 350 (type 638) motorcycles
 • 1987, Production of three millionth JAWA brand motorcycle

1990s

 • 1991, Start of production of JAWA 350 (type 640) motorcycles
 • 1994, Start of production of JAWA 250 (type 593) motorcycles
 • 1994, Start of production of JAWA 50 (type 585, 586) motorcycles
 • 1997, Founding of the company JAWA Moto spol. s r. o.
 • 1998, Start of production of JAWA 125 Travel motorcycles
 • 1998, Joining with MOTOUNION, take-over of bike MUC 125 Dandy production
 • 1998, Start of production of JAWA 125 Dandy motorcycles
 • 1999, Start of production of JAWA 100 (type 587) motorcycles

2000s

 • 2004, Start of production of JAWA 650 (type 836) and JAWA 650 Classic motorcycles
 • 2005, Start of production of JAWA 650 Style motorcycles
 • 2006, Start of production of JAWA 650 Dakar motorcycles
 • 2008, Start of production of JAWA 250 Travel motorcycles

2010s

 • 2011, Start of production of JAWA 660 Sportard motorcycles (successor to 650 Dakar)
 • 2013, Start of production of JAWA 350/634 Retro motorcycles
 • 2017, Start of production of Jawa 350 OHC and JAWA 660 Vintage
 • Developing of JAWA 1000/1200 motorcycles

Other activities

JAWA automobiles

In 1934, Jawa introduced its first car, the Jawa 700, based on the DKW F2. Overall, 1,002 vehicles were produced. The sports car special Jawa 750 was built only in six pieces for the 1000-mile Czechoslovakian race in 1933–35. It is a legend in the history of domestic motor sports. In 1937, the modified Jawa 600 Minor was introduced, which replaced JAWA 700. Production continued in limited numbers during WWII, and some were assembled in the postwar period. Over 14,000 vehicles were produced and more than half were exported abroad. The successor was the Aero Minor; it was, however, manufactured by Aero and not by Jawa, from 1946 to 1952.

JAWA mopeds

Under the name Jawa a variety of mopeds with two-stroke engines were sold in foreign markets. In Czechoslovakia (and foreign markets after 1989), these mopeds were known as the Babetta. The mopeds were produced since 1970 in Slovakian Považská Bystrica and Kolárovo. It was the first company to include electronic ignition on mopeds. In the first half of the 1990s, sales and exports gradually declined, and the production of Babettas was discontinued in 1999.

Ook interessant

€ 0,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.