Geen producten (0)
Geen producten (0)
1 2
 

Honda CB900F2 Bol d'or

€ 0,00
Omschrijving

Honda CB900F2 Bol d'or

 

Nadat de CB750 ohc motoren al juichend liefhebbersstatus gekregen hadden, waren de Honda CB 900 F Bol d’Or DOHC viercilinders gewone ouwe dingen. En ze kostten helemaal niks. Intussen zijn die Honda CB 900 F Bol d’Ors niet alleen ik kalenderjaren klassiek, maar ook in hun hele techniek en verschijning. En daarom wil men ze nu wel hebben. Maar vind maar eens een mooi exemplaar.
Ondanks zijn gedateerdheid is zo’n 900 cc Honda CB 900 F Bol nog steeds een rappe machine. Niet te vergelijken met een moderne fiets. Maar in praktijk nog meer dan snel genoeg.

Zo’n 900 cc DOHC blok leverde in den beginnen 91, later 95 pk. En in een land waar je op sommige stukken snelweg wel 130 km/u mag rijden is een top van dik 200 km/u zat. Voor de acceleratie hoeft een Honda CB 900 F piloot zich ook niet te schamen. De viercilinder heeft en prettig vermogensverloop en een mooie koppelkromme, dus er valt ook gewoon goed mee te toeren. Een goed model kan altijd nog verbeterd worden. Bij de 900 werd de verbetering het best zichtbaar in de knip. De vroege Grote Bols waren stevige drinkers. 1 op 10 en 1 op 13 Waren waardes waar in Japan pas wat later over werd nagedacht. Met de C en D versies is een gebruik van krap 1 op 17 haalbaar
Op het weggedrag van de Honda CB 900 F Bol d’Or is gewoon goed. En het sturen wordt ook al niet echt belemmerd door het toch vrij serieuze gewicht van de machine. Dat ‘Bol d’Or’ betekent trouwens ‘Gouden Schaal’, En dat is dan weer het ding waar de winnaars van de 24 Uur van Le Mans mee naar huis gingen. De Bol d’Or machines waren dus altijd sportief bedoeld. Toch is de vering comfortabel en de zitpositie maar lichtjes naar voren gebogen. Op lange ritten is die zitpositie, ook voor een eventuele passagier, prima. Vanaf eind 1980 is er dan ook nog de F2. Die is voorzien van een stroomlijn die ook best goede bescherming biedt. Het comfort wordt nog groter omdat het motorblok vanaf die tijd in rubbers is gemonteerd.

De Honda CB 900 F begint eind 1978 met het ‘A’ type. De slotversie is de ‘D’, en die heeft zwarte dempers. Er zijn aardig wat buiten de officiële paden ingevoerde Bol d’Ors. Dus let even op verschillen tussen bouwjaar en eerste ten naamstelling. Vanaf 1981 waren er de ‘B’ types die herkenbaar aan hun ‘omgedraaide’ Comstar spaken. Die stonden vanaf dat moment met de ‘holle’ kant naar buiten. Bij de eerste generatie Comstarwielen kunnen de klinknagels trouwens los gaan zitten. En dat is iets wat je niet wilt!

De Honda CB 900 F van de ‘C’ serie hebben de ‘boemerang’ velgen, en matzwarte motorblokken. Waar de ‘A’ modellen zo hun problemen hadden, werden de opvolgers er van steeds beter. Vanuit de club horen we dat olielekkage bij de koppakking vaak ook met siliconenpakking opgelost kan worden in plaats van met de in het werkplaatshandboek genoemde aanpak.

Dat is typisch zo’n praktijkweetje. En daar voor is een club lidmaatschap heel handig. Het kenmerkende gerammel van de nokkenasketting duidt op een (komende) vervanging van de nokkenas kettingspanner. Dat is en vrij dure ingreep. Haperen van de startmotor is vaak op te lossen door dat onderdeel te reinigen. Let ook op valschadesporen op de dynamodeksel. Een wat ingedrukt deksel kan –ongemerkt – aanlopen op de rotor. De gevolgen daar van zijn ook duurder dan je lief is.

Een echte klassieker

Maar intussen is de Honda CB 900 F Bol d’Or dus een geheide klassieker. En dat zijn kleinere 750 cc broertje net wat mooier loopt? Ach, als dat je punt is, dan scoor je toch gewoon en 750? En dat de vroege Bols niet echt dik in de lak stonden? Ja, dat was wat verkeerde zuinigheid van de Japanners.

 

After the CB750 ohc engines had already acquired fancier status with joy, the Honda CB 900 F Bol d'Or DOHC four-cylinder were ordinary old things. And they cost nothing at all. In the meantime, those Honda CB 900 F Bol d'Ors are not only classic for calendar years, but also in their entire technique and appearance. And that's why they want them now. But find a nice one.
Despite its datedness, such a 900 cc Honda CB 900 F Bol is still a fast machine. Not comparable to a modern bicycle. But in practice even more than fast enough.

Such a 900 cc DOHC block delivered 91 hp in the beginning, later 95 hp. And in a country where you can drive up to 130 km/h on some stretches of highway, a top speed of more than 200 km/h is enough. A Honda CB 900 F driver doesn't have to be ashamed of the acceleration either. The four-cylinder has a pleasant power curve and a nice torque curve, so it is also easy to tour with it. A good model can always be improved. With the 900, the improvement was best visible in the cut. The early Big Bols were heavy drinkers. 1 in 10 and 1 in 13 Were values ‚Äč‚Äčthat were only considered a little later in Japan. With the C and D versions, a use of barely 1 in 17 is feasible
The handling of the Honda CB 900 F Bol d'Or is just good. And steering isn't really hindered by the quite serious weight of the machine either. That 'Bol d'Or' means 'Golden Bowl' by the way, and that's the thing that the winners of the 24 Hours of Le Mans took home. The Bol d'Or machines were therefore always intended to be sporty. Still, the suspension is comfortable and the seating position is only slightly bent forward. On long journeys, that seating position, even for a possible passenger, is fine. From the end of 1980 there is also the F2. It is equipped with a streamline that also offers quite good protection. The comfort is even greater because the engine block has been mounted in rubbers from that time on.

The Honda CB 900 F starts at the end of 1978 with the 'A' type. The final version is the 'D', which has black mufflers. There are quite a few Bol d'Ors imported off the official paths. So pay attention to differences between year of construction and first name. From 1981 there were the 'B' types that were recognizable by their 'reversed' Comstar spokes. From that moment on they stood with the 'hollow' side out. The rivets can become loose on the first generation of Comstar wheels. And that's something you don't want!

The Honda CB 900 F of the 'C' series have the 'boomerang' rims, and matt black engine blocks. Where the 'A' models had their problems, their successors got better and better. We hear from the club that oil leakage at the head gasket can often also be solved with a silicone gasket instead of the approach mentioned in the workshop manual.

That is typically such a practical fact. And a club membership is very useful for that. The characteristic rattling of the camshaft chain indicates a (coming) replacement of the camshaft chain tensioner. That is a fairly expensive operation. Starter malfunctions can often be solved by cleaning that part. Also look out for signs of fall damage on the alternator cover. A slightly pressed lid can – unnoticed – run into the rotor. The consequences of that are also more expensive than you would like.

A real classic
But in the meantime, the Honda CB 900 F Bol d'Or has become a true classic. And that his smaller 750 cc brother runs just a little better? Well, if that's your point, then you just score and 750, right? And that the early Bols were not really well painted? Yes, that was some wrong frugality on the part of the Japanese.

Ook interessant

€ 0,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.